Vítejte na on-line rezervacích Fitness AVE Přerov

Hlavní nabídka

Přihlášení

login
heslo
Zásady rezervací hodin

Podmínky rezervací

FitBike, FitBox, Indoor Cycling, Balony, Bodyclass, Pilates

 

Objednáním hodiny zákazník souhlasí s těmito podmínkami.

 

1)      Webová rezervace

Přihlašovací údaje (login a heslo) dostanete po vložení 200,--Kč na konto, které Vám bude na požádání zřízeno na recepci fitcentra. Tyto peníze budou případně použity na uhrazení pokuty ve výši 50,--Kč při pozdním odhlášení z hodiny, nebo pokud na hodinu nepřijdete bez odhlášení.

Výhodou webových rezervací naproti placeným rezervacím je možnost zadat neomezený počet rezervací (max. na 2 měsíce dopředu). Kdežto u placené rezervace je nutno každou objednanou hodinu zaplatit padesátikorunou.

Podrobný návod včetně stornování rezervací najdete po přihlášení ve webových rezervacích. 

 

2)      Placená rezervace

Placená rezervace se zálohou ve výši 50,--Kč na jednu cvičební hodinu .

 

Zákazník se zaplacenou zálohou má přednost před zákazníkem bez zaplacené zálohy. Tzn., že pokud je na hodinu napsáno více zákazníků, než je kapacita, jsou napřed puštěni zákazníci s Webovou rezervací a Placenou rezervací. Obsluha může na hodinu napsat i více zákazníků než je kapacita hodiny.

PLACENÁ REZERVACE

            Zákazník provádí objednávku vypsáním kolonek na formuláři „REZERVACE - PROGRAMY“ a to zapsáním svého jména a příjmení, dále pak datem a časem původní rezervace a naposled datem a časem nové rezervace. Pokud má zákazník platnou nevyplacenou rezervaci z původní hodiny, tato záloha se převádí na novou zapsanou hodinu ve formuláři až po potvrzení obsluhy fitcentra. Vzhledem ke kapacitě jednotlivých programů provádí obsluha kontrolu, zda je volné místo na zákazníkem požadovaný termín. Pokud ano je rezervace potvrzena slovem ANO a podpisem obsluhy. Pokud je v políčku „Potvrzení obsluhy“ slovo NE nebo je políčko prázdné, musí si zákazník s obsluhou domluvit jiný volný termín. V případě, že je na řádku zapsáno slovo NÁHRADNÍK znamená to, že kapacita vybraného cíle je již naplněna a rezervace je zařazena do náhradníků. Pokud s NÁHRADNÍKEM zákazník nesouhlasí, je nutné toto sdělit obsluze a najít další vhodný termín. Všechny potvrzené rezervace musí být zapsány do zákaznické karty rezervací, kterou dostane zákazník na recepci fitcentra a kterou je povinen předložit při každé návštěvě některého z objednaných programů. Pokud k tomuto nedojde rezervace je neplatná.

Zákazníkovi bude převedena či vyplacena záloha pouze v případě, že se dostaví na hodinu anebo provede odhlášení z hodiny minimálně jeden den před uskutečněním objednané cvičební hodiny.

V případě, že se zákazník na cvičební hodinu nedostaví nebo provede odhlášení hodiny v den, kdy se hodina uskuteční, záloha propadá a nebude vyplacena ani převedena na jinou hodinu.

            Odhlašování z hodin lze provádět zasláním sms zprávy na telefon 608773003 nebo 724764701, dále pak zasláním e-mailu na info@fitnessave.cz. Zákazník je povinen uchovat takto zaslanou sms nebo e-mail pro případnou reklamaci. Z uchované sms musí být patrné kdy a na jaké telefonní číslo byla zpráva zaslána. U e-mailu také kdy a na jakou e-mailovou adresu.

Dále lze provést odhlášení z hodiny a převedení rezervace na jiný termín osobně na recepci fitcentra. Osobní ohlášení se provádí také na výše uvedeném formuláři, potvrzením obsluhy fitcentra a zapsáním do zákaznické karty rezervací. 

            Lze provést i telefonické odhlášení z hodiny, které ale není průkazné a je pouze na obsluze zda takové odhlášení provede či nikoliv. Telefonicky odhlášené rezervace nelze reklamovat.

            Zálohu za rezervaci NELZE vyplácet jiné osobě než majiteli rezervace!

ODEBÍRÁNÍ REZERVACÍ

Zákazník odebere rezervaci osobně v uvedený den a hodinu. Toto lze nejpozději 5 minut před začátkem hodiny. Pokud se zákazník nedostaví nejpozději 5 minut před začátkem hodiny, je jeho místo přepuštěno náhradníkovi. Pokud zákazník ví že nestihne začátek hodiny může telefonicky požádat o podržení místa na hodině s tím, že se dostaví později. Pokud se zákazník nemůže dostavit na hodinu tak může za sebe poslat náhradníka, který odebere hodinu a provede převedení zálohy na jiný termín.

OSTATNÍ

            Do prostor posilovny a sálu je povolen vstup pouze v čisté obuvi, pokud obsluha nebo instruktor zjistí, že zákazník má špinavou obuv, bude vykázán bez náhrady.

Není dovolen vstup na hodinu bez vědomí obsluhy!